[LACNIC/Seguridad] Fwd: Re: generic attack on Cisco routers

Fernando Gont fernando en gont.com.ar
Sab Ene 10 17:04:31 BRST 2009


Estimados,

Para los interesados, acaban de postear un video de la presentacion 
correspondiente.

Saludos,
Fernando
>To: "NANOG list" <nanog en nanog.org>
>Subject: Re: generic attack on Cisco routers
>From: Jens Link <lists en quux.de>
>Date: Sat, 10 Jan 2009 19:37:02 +0100
>User-Agent: Gnus/5.11 (Gnus v5.11) Emacs/22.1 (gnu/linux)
>
>"Steven M. Bellovin" <smb en cs.columbia.edu> writes:
>
> > http://www.theregister.co.uk/2009/01/05/cisco_router_hijacking/
>
>There's also a video of the talk at 25c3:
>
><ftp://ftp.ccc.de/congress/25c3/video_h264_720x576/25c3-2816-en-cisco_ios_attack_and_defense.mp4>
>
>cheers,
>
>Jens
>--
>-------------------------------------------------------------------------
>| Foelderichstr. 40  | 13595 Berlin, Germany | +49-151-18721264         |
>| http://www.quux.de | http://blog.quux.de   | jabber: jenslink en guug.de |
>-------------------------------------------------------------------------

--
Fernando Gont
e-mail: fernando en gont.com.ar || fgont en acm.org
PGP Fingerprint: 7809 84F5 322E 45C7 F1C9 3945 96EE A9EF D076 FFF1Más información sobre la lista de distribución Seguridad