[LACNIC/Politicas] Proposta de política LAC-2015-5 - ÚLTIMOS COMENTARIOS

info-politicas at lacnic.net info-politicas at lacnic.net
Thu Oct 1 17:08:09 BRT 2015


[Português abaixo]
[English below]

Estimados suscriptores de la lista de políticas de LACNIC,

La propuesta LAC-2015-5 ha cambiado de estado EN DISCUSIÓN a estado ÚLTIMOS COMENTARIOS.

Para ver el detalle ingrese en:
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2015-5

Por más información contacte a info-politicas at lacnic.net
Saludos cordiales, 
______________________________________________________________________________________________________

Prezados assinantes da lista de políticas de LACNIC, A proposta LAC-2015-5 tem mudado de estado EN DISCUSIÓN para estado ÚLTIMOS COMENTARIOS.

Para ver o detalhe acesse: 
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2015-5. 

Para mais informações entre em contato através do e-mail: info-politicas at lacnic.net. 
Atenciosamente, 
______________________________________________________________________________________________________

Dear LACNIC Policy List subscribers,

The status of proposal LAC-2015-5 has changed from EN DISCUSIÓN to ÚLTIMOS COMENTARIOS.

To see the details, please click on the following link:
https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2015-5

For further information, please contact info-politicas at lacnic.net
Kind regards,

--
LACNIC - Registro de Endereçamento da Internet para a América Latina e o
Caribe
Rambla Rep. de México 6125, CP 11400
Montevidéu-Uruguai
Teléfono: +598 2604 22 22
www.lacnic.net

More information about the Politicas mailing list